Trekkies.dk (Tilbage til forsiden)


Tilbage til forsidenForeningen TV-serier Kalender Biograffilm Universet Download Billeder Diverse Presse DM i Star Trek Butikken

Stjerneflådens akademiskole


I 2161, kort efter at den Forenede Planetføderation blev stiftet, indstiftede man Stjerneflådens Akademiskole. Baggrunden var at man ønskede et sted at træne de folk, der skulle ud og arbejde mellem stjernerne. En træning der skulle sikre, at besætningen på et stjerneskib skulle være i stand til at klare stort set enhver situation.

Den store skole
Stjerneflådens Akademiskoles hovedbase ligger i San Francisco på Jorden. Men Akademiet har også afdelinger andre steder. F.eks. i Marseille i Frankrig, og flyveskolen nær ved Saturn. Det er dog i San Francisco, at det meste træning foregår. Skolen har meget stolte traditioner, og kun de bedste af de bedste underviser på skolen.

James T. Kirk har f.eks. undervist på skolen, sammen med Spock. Uhura har afholdt forskellige seminarer om kommunikation på skolen, så det er de helt store der har undervist der. Det nyder eleverne selvfølelig godt af, for hvad er bedre end erfaring.

Hver elev på skolen får stillet eget værelse til rådighed. På værelset er der en computer, der giver adgang til alle de oplysninger man har behov for i løbet af sin skolegang. Man kan f.eks. modtage supplerende undervisning via computeren, eller man kan fordybe sig i et emne man vil vide mere om. Skolens store bibliotek er der direkte adgang til via computeren, så ingen elev vil mangle noget.

På værelset er der udover en computer, en seng og en sofa. Der er også en replikator man kan få mad og drikke fra. Men som sådan er rummet spartansk indrettet. Det er så op til eleven selv at indrette rummet, som han/hun ønsker det.

På værelserne mødes eleverne ofte for at løse opgaver, eller blot for at være sammen. Man vil måske synes at det er luksus at have hvert sit værelse, men da mange forskellige kulturer skal være sammen på én gang er det en stor fordel - hver elev kan indrette sig som han eller hun ønsker det, og dermed få størst mulig ro og hjemlighed til at koncentrere sig om sine studier.

Selve skolen er placeret lidt uden for San Fansisco, med udsigt til Golden Gate. Der er en kæmpe have der omgiver hele skolen. Her kan eleverne finde fred og ro til at samle tankerne, og de kan slappe af fra den almindelige dagligdag. Haven passes af Boothby, der er gartner på stedet. Udover at være gartner er han også en person man går til for at betro sig, hvis man har problemer. Han har altid tid til at lytte, og han betragtes af mange som den vigtigste person på hele akademiet. Han har en evne til at kende alle eleverne ved navn, og kender alle de problemer de har. Stort set alle elever har på et eller andet tidspunkt været i kontakt med Boothby og fået råd af ham.

Selv når man har forladt akademiet kan man komme til Boothby og få råd. Han glemmer aldrig en, og er altid parat til at snakke.

Hvem kan komme ind
Men inden man kommer ind på Stjerneflådens Akademiskole skal man igennem en hård optagelsesprøve. En prøve der skal sikre at det kun er de bedste, der kommer ind. Man skal være fyldt 16 år inden man kan ansøge, selv om det er meget sjældent at man kommer ind så ung. For at kunne tage prøven skal man være fra en planet eller race der er tilsluttet Planetføderationen. Er man ikke det skal man have en anbefaling fra en Stjerneflådeofficer af høj rang. Dette var f.eks. tilfældet med Nog, da han ønskede at komme ind på akademiet. Han måtte gå til Sisko for at få ham til at give en anbefaling. Det var Sisko dog ikke meget for, da han ikke helt troede på den lille ferengi, men Nog fik overbevist Sisko og fik derefter mulighed for at tage optagelsesprøven.

Prøven
Optagelsesprøven er meget svær. Man skal først igennem en prøve der udvælger dem, der skal til den endelige optagelsesprøve. Den første prøve kan foregå overalt. Det er en prøve, der skal finde ud af om man er klar til at tage den endelige prøve. En sådan prøve blev bl.a. holdt på Deep Space 9 da Nog ønskede at komme på akademiet. På Enterprise 1701-D er der også blevet afholdt prøver. Her var det Wesley Crusher og Jake Kurland der tog prøven, for at komme til den endelige prøve. Wesley var den der fik flest point og derfor kom videre. Jake Kurland havde meget svært ved at klare dette nederlag, og kan slet ikke få sig selv til at fortælle sine forældre det, da de begge er uddannet på akademiet. Han beslutter at stikke af i en færge, men bliver stoppet kort før det går galt og han dør. Som straf får han lov at reparere færgen og gøre den klar igen. Denne hændelse viser at der er et meget stort pres på kommende elever.

Dem, der bliver udvalgt til at tage den endelige prøve, er alle meget dygtige. Bare det at få lov at komme med til den endelige prøve, er en ære.

Når den endelige prøve skal aflægges, samles kommende elever rundt omkring i galaksen på specialindrettede prøvefaciliteter. Der findes f.eks. en sådan facilitet på Relva VII. Her vil der som oftest være 6 personer der ønsker at tage testen, og kun én af disse kommer ind på akademiet.

Selve testen starter med at man bliver præsenteret for hinanden, og den officer der har med prøven at gøre, forklarer hvordan prøven afholdes. Der er forskellige tests hvor det handler om samarbejde og evnen til at løse problemer. Men der er også tests, som eleverne ikke får noget at vide om. De handler om at finde kommende elevers værste frygt og få dem til at overvinde disse.

Ikke alle har bestået første gang
Da prøven er meget svær, er det langt fra alle der består første gang. F.eks. bestod Jean-Luc Picard ikke sit første forsøg og måtte derfor prøve igen året efter.

Man kan også vælge at tage et forberedelseskursus til akademiet. Her kommer man på intensiv træning for at være forberedt til prøven. Det er især samarbejde der sættes i højsædet, for det er noget af det vigtigste man skal kunne.

Personale
På skolen underviser kun meget dygtige fagfolk, der alle har praktisk erfaring. F.eks. er Miles O'Brien blevet lærer på skolen, efter han har været på Deep Space 9. Der skal han undervise i praktisk teknik, og hvad man skal gøre når teknikken ikke lige vil som man selv vil.

Det er også kotume at kaptajner kommer og underviser på skolen. De har jo en masse praktisk erfaring, som man kan bruge af. Ofte har en kaptajn et særligt område hvor han eller hun er ekspert, f.eks. ville Kathryn Janeway være meget god til at undervise i hvordan man håndterer borgerne, da hun har haft megen kontakt med dem.

Uniform
Eleverne er udstyret med en helt speciel uniform, der ligner de almindelige uniformer, men alligevel adskiller dem fra de uddannede.

Stjerneflådens Akademiskole andre steder
Stjerneflådens Akademiskole på Jorden er hovedbasen, men også andre steder findes der afdelinger, som har særlige uddannelser man kan tage. Det gælder f.eks. på Saturn, hvor man kan lære mere om at flyve. Her bliver eleverne forflyttet til når de har taget deres grunduddannelse på Jorden, og skal i gang med den endelige uddannelse som piloter.

Undervisningen
Når først man er kommet ind på akademiet har man normalt 4 år foran sig. Det første år er grundtræning. Her skal man bl.a. have en krævende fysisk træning. Baggrunden er at man skal være forberedt til det, til tider meget hårde liv på et stjerneskib.

Det første år gennemgår man også de mange forskellige kulturer, der er i Føderationen. Det er nemlig vigtigt at man som repræsentant for Stjerneflåden og Planetføderationen kan optræde korrekt over for alle kulturer - også kulturer man endnu ikke har mødt. En anden vigtig funktion ved at lære om andre kulturer er, at man kan samarbejde med alt fra klingoner til bajoranere.

I løbet af det første år stifter man også bekendtskab med praktisk astronomi. Her skal man lære om planeter, stjernesystemer, og alt andet der knytter sig til det at rejse mellem stjernerne. Det første år er det blot et grundkursus.

Efter det første år vælger man derefter hvilken retning man ønsker. Man kan f.eks. vælge at få en uddannelse som pilot. Her skal man selvfølgelig have flyveundervisning, men også undervisning i stjernekort, maskinteknik og andre relevante undervisningsforløb. Der er under en pilotuddannelse også en masse praktiske forløb, hvor man skal lære at flyve. Her flyttes undervisningen fra Jorden til Saturn, hvor flyveskolen ligger. Man arbejder sammen i hold der bor sammen og træner sammen. Her lærer man bl.a. at stole på hinanden, og man lærer at man sammen kan mere end alene.

Undervejs i ens undervisningsforløb er der en masse tests. Disse tests er både almindelige prøver i om man nu har lært det man skal, samt en masse tests der skal vise ens evner til at bruge den viden man har fået. Ikke alle tests er tests man nødvendigvis skal kunne bestå eller gennemføre. Det gælder f.eks. Kobayashimanøvren. Her er det en test man ikke kan vinde eller bestå, for uanset hvad man gør så er det ikke det rigtige. Den eneste der har bestået testen er Kirk, da han efter et par forsøg omprogrammerede computeren, så det var muligt for ham at vinde. Snyd? Måske, men på den anden side beviste han at der altid er en mulighed, bare man er åben over for det.

Træning i felten
En vigtig del af uddannelsen er træning i felten. Her omsættes teori til praktisk viden, og eleverne stifter bekendtskab med nye mennesker, nye måder at gøre ting på, og de lærer om disciplin på nye måder. Nu er mange mennesker pludselig afhængige af at ting bliver gjort rigtigt, og man må ikke lave fejl.

Stjerneflåden råder også over specielle træningsskibe, hvor det stort set er elever der styrer alt. Dette så man f.eks. et eksempel på under krigen mod Dominion, hvor et sådant skib var helt alene uden nogen vejledning. Beklageligvis havde den ledende elev misforstået sin rolle, og havde ikke søgt hjem for at få hjælp da alle uddannede officerer var blevet dræbt.

Sport
På Stjerneflådens Akademiskole har man også stolte traditioner for sport. Det er især maratonløb som er skolens særkende. Mange har løbet denne disciplin, men især Jean-Luc Picard huskes for sit løb. Han var den første og pt. eneste førsteårselev, der har vundet disciplinen. Hans løb har siden inspireret mange andre førsteårselever til at forsøge dette. Løbet foregår på planeten Danual II, og minder meget om hvordan det foregik i det gamle Grækenland.

Efteruddannelsen
Når man er færdiguddannet på akademiet er ens uddannelse ikke slut. Man kan hele tiden blive bedre til noget, og her står akademiet til rådighed med ekstra uddannelse. Det kan være et enkeltdagsseminar eller et længere forløb.

Venner
Udover at man bliver en meget dygtig officer, når man er færdig med sin uddannelse på akademiet, så får man også venner for livet. De elever man starter med vil for de flestes vedkommende blive nogen man har kontakt med resten af livet. Nogen man altid kan gå til.

 
Dato: 18-01-2003

Af: André Stæhr Medlemsnr.: 7


trekkies.dk
Postbox 851
2400 København NV

Flere kontaktoplysninger.

Fremtiden er begyndt


© copyright trekkies.dk 1996-2014 • Hostet af A-Data A/S