Trekkies.dk (Tilbage til forsiden)


Tilbage til forsidenForeningen TV-serier Kalender Biograffilm Universet Download Billeder Diverse Presse DM i Star Trek Butikken

Når familien skal med...


Da de første skibe fra Stjerneflåden drog af sted, var der ikke tænkt på familien - dem derhjemme. Det var primært mænd af den rette støbning, uden kone og børn, der fik arbejde på disse skibe. Men tiderne har ændret sig. Med Enterprise 1701-D som er af Galaxy-klassen, blev det muligt at have sin familie med sig på de lange ture i rummet.

Går man tilbage til oprettelsen af Stjerneflåden og bruger Enterprise NX-01 som eksempel, kan man godt forstå at det ikke var praktisk at have andet end besætningen med på skibet. Man vidste ikke meget om hvad der skete ude i rummet, og da alt var så nyt var det på ingen måde tilrådeligt at have andet end officerer med på skibet.

Men tiderne ændrede sig i takt med viden om hvad der skete, og i takt med oprettelsen af Den forenede Planetføderation, hvor man fik venner mange steder. Der skulle dog gå mange år endnu, inden man i Stjerneflåden følte at det var sikkert at have familier med.

Enterprise 1701-D
Med Miranda- og Galaxy-klassen fik man mulighed for at have familien med. Enterpries 1701-D er et Galaxy-klasse og har plads til over 1000 mennesker, og dermed plads til både officerer og til deres familie. På Enterprise 1701-D var kaptajn Jean-Luc Picard dog ikke voldsomt begejstret for at have familierne med, og især ikke børnene. Han følte ikke han kunne være sammen med børn, men uanset hans følelser for børn og familier, så var det bestemt fra højere sted,at det skulle være et skib med familier. På godt og på ondt.

Fordelene er klare, da man ikke vil savne de nærmeste - ægtefællen og eventuelle børn - men det kan også have meget voldsomme konsekvenser. For hvad sker der den dag man står i en interessekonflikt, hvor man må vælge mellem familie og resten af besætningen?

Men inden vi tager fat på konflikterne der kan opstå, så lad os lige kaste et blik på hvilke praktiske hensyn der skal tages, for at det kan fungere med familier på skibet.

Når nu der er familier ombord på skibet, så skal der også tages hensyn til disse. Dette er gjort ved at have en skole for de børn der er, og ved at give mulighed for at familien kan have lidt mere plads at bo på, end de enlige besætningsmedlemmer.

Skolens undervisning er som på Jorden, og med alle de hensyn der skal tages, når børn af forskellige racer skal være sammen. Det kan dog være svært, da mange børn kun er kort tid på skibet. De korte ophold på skibet hænger sammen med, at mange officerer skifter skib med jævne mellemrum. Derfor sættes der særligt høje krav til skolelærernes evne til at undervise.

Men der sættes også høje krav til børnene, og deres evne til at tilpasse sig de ofte skiftende omgivelser. Der kommer også problemer med at man ikke har venner man kender meget godt. Man siger at det er sundt at børn har vante omgivelser, og ikke for mange omskiftninger. Her er det så, at skibets rådgiver kan være til stor hjælp. Familierne kan ofte have brug for at få rådgivning, så de kommer gennem den omskiftelige tilværelse.

Det er dog ikke alene rådgiveren der står for velfærden på et skib. Den næstkommanderende har også et stort ansvar. Sammen med skibets rådgiver skal næstkommanderende samarbejde om at få alt til at fungere. Det kan nogen gange være svært, når man er lukket sammen på et skib uden mulighed for at tage væk. Derfor må rådgiveren ofte træde til for at yde støtte og løse konflikter.

Et af de klassiske problemer er f.eks. at den ene part i et ægteskab er officer på skibet, og den anden "blot" arbejder som civil på skibet. Her vil der ofte opstå konflikter, når ægtefællen ikke føler at der tid nok sammen med den der arbejder på skibet. Så må rådgiverne snakke med næstkommanderende om at få ændret vagtplanerne, så familielivet kan fungere.

Hvis det sker
Det kan ske at der sker en ulykke, eller andet der gør at en officer på skibet dør. Det er selvfølgelig aldrig rart, men det er særlig ubehageligt, hvis det er en officer der har en ægtefælle og evt. et barn med på skibet. Det er så rådgiverens opgave at sikre at alt går som det skal. Særlig problematisk er det hvis officeren kun har barnet med, og ikke en ægtefælle. Her må rådgiveren så arbejde særlig meget med at bearbejde barnets sorg, og sikre at barnet kan komme hjem til noget familie.

Dette skete f.eks. da arkæolog Maria Aster døde på en ekspedition. Det betød at hendes søn Jeremy pludselig var alene, og ikke havde nogen anden familie på skibet. Derfor måtte rådgiver Deanna Troi og næstkommanderende William Riker tage sig af Jeremy, indtil han kunne komme hjem til Jorden. De to fik hjælp af andre medlemmer af besætningen, så Jeremy ikke skulle føle sig ensom og efterladt midt i sin sorg.

Det særlige arbejde
På Enterprise 1701-D har man indført en "Kaptajn Picard Dag". Her får børnene mulighed for at lave tegninger og andet af det forbillede, som kaptajnen er for børnene. For de fleste børn ser op til kaptajnen. Derfor er det rigtig spændende, når han så kommer og ser på de ting der er lavet af børnene. At Jean-Luc Picard ikke er specielt begejstret for det er en anden ting. Det bliver selvfølgelig ikke bedre af, at han bliver drillet af de andre officerer. Men selv om han ikke bryder sig om det, forstår han også vigtigheden af det.

Der laves også konkurrencer for de børn, der har evner inden for videnskabelige fag. De ting som børnene laver bliver så bedømt, og vinderne får en tur rundt på skibet, og får lov til at se de ting man normalt ikke må se, når man ikke er officer. Det er f.eks. kommandobroen. Det er en meget stor ære for de få udvalgte børn, og ved at afholde sådanne konkurrencer får man også givet et ekstra incitament til at arbejde mere målrettet mod en fremtid inde for Stjerneflåden.

Kendte familier
På Enterprise 1701-D er der adskillige familier ombord som vi også lærer at kende godt. Doktor Beverly Crusher har sin søn Wesley med på skibet. Wesleys far er ikke med, da han er død for mange år siden. Beverly Crusher har selvfølgelig sine problemer med en teenagedreng på skibet, men i bund og grund ikke andre problemer end en almindelig familie har. Wesley er meget optaget af at skulle følge i sin fars og mors fodspor og komme ind i Stjerneflåden. Derfor er han også meget optaget af at bevise, at han er meget klog og dygtig - hvilket han da også får bevist. Kaptajn Picard er ikke glad for drengen, men lærer med tiden at acceptere ham som en dygtig person, og Wesley får da også mulighed for at arbejde på broen.

Men Beverly Crusher bekymrer sig for ham, for er han nok barn, eller er han for meget en lille voksen? Hun bliver dog beroliget da hun finder ud af, at Wesley også har sunde interesser - nemlig at få kærester.

En anden meget kendt familie på Enterprise 1701-D er Miles O'Brien og hans kone Keiko. De mødte hinanden på Enterprise, og endte med at blive gift af kaptajn Picard. Sammen får de en lille datter, som meget uheldigt bliver født midt i en krise på skibet. Sammen er ægteparret O'Brien som de fleste. De finder dog ud af at livet på et skib ikke er godt for deres forhold, og Miles O'Brien bliver forflyttet til Deep Space 9. Her håber de at finde en mere rolig tilværelse, men Miles får meget mere ansvar og meget mere arbejde. Samtidig får de et barn mere. Det bliver ikke bedre af, at Føderationen kommer i krig med Dominion. Keiko er den der har det sværest, og hun forlanger at så snart krigen er overstået, flytter de tilbage til Jorden. Miles O'Brien får job på Stjerneflådens Akademiskole, og deres liv kan begynde at tage form som en almindelig familie. Hvis man kigger på hvad der er sket med familien O'Brien gennem tiden, kan man godt forstå Keiko og hendes ønske om en fredelig tilværelse på Jorden.

På U.S.S. Voyager er det ikke så meget om familien er med - her handler det om at finde en og stifte familie med. Det sker for B'Elanna og Tom Paris. De finder sammen og får stiftet en familie, men det er ikke uden problemer. I starten holder de deres romance hemmelig, men bliver snart opdaget og går til bekendelse - de elsker hinanden. Men selv om man elsker hinanden, kan der nemt opstå problemer på et skib, for når begge er officerer så er der både meget arbejde og mange forpligtelser. Derfor er der i lange perioder problemer med at de ikke ses så meget som de ønsker, fordi deres vagter ligger skævt af hinanden. De får det dog til fungere, og endda så meget at de bliver gift og får et barn sammen.

På Deep Space 9 er der udover familien O'Brien også kaptajn Sisko og hans søn Jake. Det skulle jo ikke være det store problem på en rumstation, men det viser sig hurtigt at der også kan opstå problemer dér, for Jake keder sig meget i starten af sit ophold, og ønsker sig tilbage til Jorden og sine venner. Sisko har det også svært, for han ønsker faktisk ikke at være på Deep Space 9, men sammen finder de en løsning på problemerne, og Jake får både en skolegang og vennen Nog. Under krigen med Dominion har kaptajn Sisko det dog svært - han er meget bekymret for sin søn, der arbejder som journalist midt i krigens gru.

Konflikter
Der, hvor det største problem opstår er, hvis der opstår en interessekonflikt. En sådan konflikt kommer kaptajn Jean-Luc Picard i, da han møder Neela Daren. Hun kommer på Enterprise som chef for deres astronomiske kortlægningsafdeling. De finder sammen i interessen for musik og et kærlighedsforhold udvikler sig, men der er problemer når man har kaptajnen og et medlem af besætningen som kærester. For når nu besætningsmedlemmet har et problem eller et ønske og går til sin overordnede, kan den overordnede så sige sig fri for at have i baghovedet, at det er kaptajnens kæreste? De færreste vil kunne sige sig fri for dette.

Et andet problem opstår da Neela Daren tager af sted på en ekspedition, der går galt. Ekspeditionen bliver ramt af et uvejr, og de må gøre alt for at beskytte sig selv. Det ender dog ikke helt så godt, for der dør 8 besætningsmedlemmer fra Enterprise. Det største problem er dog, at Picard har meget svære kvaler under uvejret. Samtidig har Neela Daren det selv svært, da hun tror at han vil bebrejde sig selv, hvis hun ikke kommer tilbage.

Heldigvis overlever hun. Hun er dog såret, og de bliver enige om at deres forhold ikke kan forsætte, for Picard vil ikke kunne sende hende af sted igen, af frygt for at miste hende. De skilles som venner.

Som det fremgår af artiklen kan der være store problemer med at have familie med ud i rummet. Det er muligvis også derfor at Enterprise 1701-E ikke har mulighed for at have familien med. Stjerneflåden er kommet til den erkendelse at man ikke skal blande arbejde og privatliv.
Dato: 18-01-2003

Af: André Stæhr Medlemsnr.: 7


trekkies.dk
Postbox 851
2400 København NV

Flere kontaktoplysninger.

Portopartner.dk


© copyright trekkies.dk 1996-2014 • Hostet af A-Data A/S